Arhitectură

31/03/2016, by admin, in , 0 comments

Arhitectură

• Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea certificatului de urbanism – (opţional);
• Stabilirea temei de proiectare (structură, suprafaţă, funcţiuni, amplasarea terenului) sau stabilirea obiectivului de investiţii;
• Realizarea anteproiectului (propuneri partiuri, planuri de compartimentare);
• Intocmirea DTAC – documentaţiei tehnice de autorizare a constructiei (piese scrise și desenate);
• Întocmirea Documetaţiei pentru Avizele cerute în Certificatul de Urbanism – (opţional);
• Întocmirea proiectului tehnic de arhitectură, simulări 3D, detalii de execuţie, antemasuratori, deviz estimativ, sugestii furnizori – (optional);
• Urmărire de șantier faze determinante

*Serviciile oferite sunt complexe și pot include, la cerere, specialităţile de structură și instalaţii sau proiecte urbanistice de detaliu și zonale (PUD, PUZ);
** Ofertele de preţ pentru proiectare sunt personalizate pentru fiecare proiect, în raport cu:
• suprafaţa desfasurată a construcţiei (suprafaţa cumulată a tuturor nivelurilor);
• nivelul de detaliere al proiectului;
• complexitatea proiectului;
• necesitatea unor expertize sau studii;
• numărul de avize și acorduri.